Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy
Olkontie 7 A 13,
82500 KITEE
Puhelin: 050 588 6142
Sähköposti: hoitaja@kkhoiva.fi
Y-Tunnus: 1963335-0
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Yksikön johtaja, sairaanhoitaja Päivi Tikka
Puhelin: 050 588 6142
Sähköposti: paivi@ilonakoti.fi

3. Rekisterin nimi
Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Matka- ja/tai muu puhelinnumero
• Organisaatio ja asema
• Organisaation osoitetiedot, y-tunnus
• Yhteysloki, IP-osoite
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä ja verkkosivujen palautelomakkeesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Asiakasrekisteri on suojattu normaalein teknisin suojakeinoin. Rekisteriin pääsy on vain henkilöillä, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.